Kontaktujte nás

Vydavatelem Královských knih a Liliových listů je 

Prokop Zapletal

sídlem: Sekaninova 454/6, Praha

preferovaná doručovací adresa: č. p. 42, Křinice 55001

IČ: 07782322

e-mail: info@kralovske-knihy.cz

tel. 775 181 013

www.facebook.com/kralovskeknihy