PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

 


Provozovatel e-shopu na stránkách www.kralovske-knihy.cz, zpracovává osobní údaje poskytnuté kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikace mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) zákona č. 18/2018, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) je Prokop Zapletal, IČ 07782322,  (dále jen „správce“); ve

2. kontaktní údaje správce jsou: e-mail: info@kralovske-knihy.cz, tel.: 775 181 013;

3. osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě na stránkách www.kralovske-knihy.cz;

2. správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění kupní smlouvy;

3. správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

1. za účelem registrace na webové stránce www.kralovske-knihy.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/2018, o ochraně osobních údajů;

2. za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);

3. za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem;

4. poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

  • Webnode AG (systém e-shopu);
  • Česká pošta, s.p. (doručovací služba);
  • Google Analytics (analýza webových stránek);

Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v zákoně má kupující právo:

1. na přístup ke svým osobním údajům;

2. na opravu osobních údajů;

3. na vymazání osobních údajů;

4. vznést námitku proti zpracování;

5. na přenositelnost údajů;

6. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@kralovske-knihy.cz;

7. podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

2. správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.kralovske-knihy.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. s těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;

3. správce je oprávněný tato pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato pravidla vstupují v platnost 1.5.2019