Pietas

Sigismund Bouška (1867-1942) ve svých Pietách reflektuje život mnicha a kněze s láskou a pokorou nejposlednějšího služebníka.

135,00 Kč

Bouškova Pieta nabízí mnoho úhlů pohledu na svého autora i sebe samu: je autentickým svědectvím o lidové zbožnosti sklonku 19. století, zároveň reflektuje světovou katolickou literaturu své doby a velké umělce, s nimiž se Bouška většinou dobře znal, stejně jako je oknem do duše kněze a řeholníka jako docela malého, upřímného člověka; zrcadlí společenskou situaci a mnohdy i bolest z těžkých zkoušek, kterou nelze nést bez křesťanské lásky. Dohromady se básně slévají v jedinou osobní, až intimní píseň díkůvzdání; ne jako mystický zpěv duše k Bohu ani rýmotepectví pro malou část kléru, nýbrž obrací se především ke každému jednotlivému člověku, který zde nežije jen sám pro sebe, který si uvědomuje svou čistě lidskou úlohu ve světě a má srdce otevřené pro lásku - k Bohu, k nejbližšímu okolí, k přírodě, k umění...


brožovaná, 140 stran, 1. vydání

ISBN 978-80-907564-2-7